Vi leverer sild og majonessalatar av makeløs kvalitet til storkjøken. Silda vår er laga på dei orginale oppskriftene til sildedronninga Martha Offerdal og majonessalatane våre er kjent for det høge råvareinnhaldet som gjer den gode smaken.


marthas-spann

 

Kjem i 2 kilos-spann

Alle våre produkter til storkjøken kjem i praktiske 2 kilos-spann og leverast i kartong med 4 stykk.