Slik gode majonessalatar skal lagast.

 

Me kan ikkje seie at Marthas salatar er handlagde. Men det er ikkje langt unna sanninga. Salatane våre vert laga av rause karar på Sotra, med kjærleik og respekt for gode mattradisjonar. Med gjennomgåande mykje og gode råvarer - ikkje berre på toppen. Og heilt utan kunstige smaksforsterkarar. 

Nei, Marthas salatar smaker av kva det er laga av. Og det står me for.

 
 

Marthas salater

Våre majonessalatar inneheld mykje ekte og gode råvarer, noko som gjer at dei smakar ekstra godt, utan bruk av kunstige smaksforsterkarar.

Gå til våre salatar →

Storkjøken

For storkjøken har me majonesbaserte salatar og sild i to kilos spann. Særs populære produkt blant kantiner, hotell, restaurantar og butikkar med ferskvaredisk.

Gå til storkjøken →